KDG PARTNERS

Türkiyenin e-imza platformu
www.imzamerkezi.com projemiz çok yakında hizmetinizde...

» www.imzamerkezi.com

sublayer sublayer sublayer sublayer

PKI teknolojilerinin etkin kullanımıyla
işletmelere rekabet avantajı sağlamaktayız

sublayer

Kağıtsız ofis çözümlerimiz ile
çevrenin ve yeşilin korunmasına büyük katkı sağlamaktayız.

sublayer sublayer

KDG Consulting

KDG Consulting, stratejik yönetim ve rekabet stratejileri üzerine uzmanlaşmış, tek bir platformda strateji ve yönetim, operasyon ve süreç yönetimi ve bilgi teknolojilerini bir araya getirmiş olan, işletmeler için sistem yaklaşımının bütünsellik ilkesi çerçevesinde yönetsel ve çoklu-disipliner yaklaşım ile çözümler üreten ve uygulayan bir danışmanlık organizasyonudur. Amacımız müşterilerimize sürdürülebilir rekabet avantajı kazandırmaktır.

Katma Değerimiz:

 • Sürdürülebilir rekabet avantajı ve karlılık
 • Yüksek yatırım getiri oranı
 • Yüksek müşteri memnuniyeti
 • Müşteri gereksinimlerine en kısa sürede cevap verebilme
 • İş süreçlerinin ve sistemlerin kusursuz entegrasyonu
 • Yüksek çalışan memnuniyeti
 • Artan verimlilik
 • Minimum maliyette maksimum fayda
 • Uzun soluklu işbirlikleri
 • Güvenilirlik
 • Kaynak ve zaman israflarının elimine edilmesi

Hizmet alanlarımız:

 • Strateji ve Yönetim Danışmanlığı
 • Süreç Yönetimi Danışmanlığı
 • İş Teknolojileri Danışmanlığı
 • Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Yetkinliklerimiz:

 • Müşteri Değeri Yaratılması
 • Rekabetçi Portföyün Yapılandırılması
 • Strateji Formülasyonu ve Yenilikçi İş Dizaynı
 • Rekabetçi Büyüme Stratejileri
 • Operasyonel Atılım Stratejileri
 • Stratejik Değişim ve Yeniden Yapılandırma
 • Fonksiyonel Entegrasyon
 • Organizasyonel Değişim
 • Süreçlerin Yapılandırılması
 • İş Teknolojileri
 • Stratejik Pazarlama Yönetimi

KDG Marketing

Stratejik pazarlama yönetimi üzerine uzmanlaşmış pazarlama ajansı işbirimimizdir. Amacımız müşterilerimizin satışlarını ve marka değerini arttırmaktır. Pazarlama ajansı hizmetlerimiz Creaworld Agency, Xtab Creative ve Gridline markaları altında sunulmaktadır.

CreaWorld, farklı sektörlerde sahip olduğu iş ortaklıkları ile iş geliştirme sürecinden nihai tüketici değerinin sunumuna kadar tüm süreçlerde sahip olduğu varlık ve yetkinliklerle stratejik tamamlayıcılık ve yaratılacak müşteri değeri göz önüne alınarak konumlanmaktadır. Değer önerimiz, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı ve yüksek yatırım getirisi elde edebilmesine yönelik olarak aynı anda farklı tüketici değerleri yaratmaya yönelik oluşturulmuş farklı yapılardaki tedarik zincirlerinde konumlanılabilmesine, farklı tedarik zinciri yapılarına ilişkin rekabet stratejilerini geliştirilebilmesine ve uygulanabilmesine olanak tanıyacak katma değerli ürün ve hizmetler geliştirmek ve sunmaktır.

Yaklaşımımız kurumsal teşhis, stratejik düşünüm, global perspektif ve lokal ve yaratıcı uygulamaları içermekte olup, değer önerimiz müşterileriz için ölçümlenebilir, zamanında tasarruf sağlayan, denetime açık pazarlama yatırımlarında maksimum geliri sağlayacak, yeni müşteri kazandıracak mevcut müşterilerini sadık hale getirecek ve satışlarını arttıracak özgün pazarlama stratejileri, iş süreçleri ve yaratıcı uygulamaları planlamak ve hayata geçirmektir. CreaWorld, çözüm geliştirme çalışmalarının her safhasında destek sağlayarak, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını yürütür, sadece bir teşhis ya da anahtar teslim olabilecek müşteriye özgü stratejik çözümleri geliştirir, uygular ve ölçümler.

CreaWorld, müşteri projelerini, konularında yetkin, müşteri odaklı yaratıcılık temelli strateji ve uygulamaları özümsemiş profesyonel bir ekiple yürütmektedir.

Katma Değerimiz:

 • Öncelikle mevcut müşterileri elde tutmak ve müşteri bağımlılığı yaratmak,
 • Mevcut müşterileri elde tutarken, hızlı büyümeye paralel olarak yeni müşteriler kazanmak,
 • Çoklu kanal stratejileri ile müşterilerle her temas noktasında aynı marka deneyimini yaşatabilmek,
 • Müşterileri tanıyarak hizmet servis düzeyinden ve kaliteden ödün vermeden maliyetleri minimize edebilmek,
 • Müşteri bilgisinden yola çıkarak çok daha düşük maliyetle çok daha güçlü hedefli, ölçümlenebilir ve süreklilik arz edecek kampanyalar düzenleyerek talebi kontrol edebilmek,
 • Müşteri bilgisinden yola çıkarak karı maksimize etmeye yönelik etkin “gelir yönetimi‿ uygulamalarına olanak sağlayabilmek,
 • Grup şirketlerinde büyüme stratejilerine paralel olarak diğer grup girişimleri ile maksimum sinerjiyi yaratabilmek.
 • Çoklu kanal stratejileri ile müşterilere erişim maliyetlerini minimize etmek, iletişimi kolaylaştırmak ve sürekli hale getirmek.

Hizmet alanlarımız:

 • Pazarlama Araştırmaları
 • Stratejik Pazarlama Planlaması
 • Kampanya Yönetimi
 • Dijital Pazarlama Stratejileri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Veri Madenciliği
 • Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Kimlik Materyalleri
 • Medya Satınalma ve Planlama
 • Kurumsal iletişim
 • Multimedya ve tanıtım materyalleri

Genel Uygulamalar Kapsamı:

 • Mevcut durum analizinin yapılması, iyileştirme bölgelerinin teşhis ve tespiti,
 • Hedef pazarların analizi,
 • Toplam değer önerisinin geliştirilmesi,
 • Konumlanma ve farklılaştırıcı unsurların belirlenmesi,
 • Müşteri ve rekabet stratejilerinin belirlenmesi,
 • Yurtiçi ve yurtdışı pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
 • Kurumsal kimlik çalışmalarının tamamlanması,
 • Segmentlere yönelik özel değer önerilerinin geliştirilmesi,
 • Medya planlamasının yapılması,
 • Kurumsal pazarlama kadrosunun oluşturulması,
 • Dağıtım Kanalları ve Satış noktaları ile koordinasyon stratejilerinin oluşturulması,
 • Kurumsal iletişim stratejilerinin oluşturulması,
 • Ölçümleme kriterlerinin ve kontrol parametrelerinin belirlenmesi,
 • Pazarlama stratejilerinin uygulanması, kontrolü ve revize edilmesi.

KDG Technology

KDG Technology, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerine uzmanlaşmış marka bağımsız bir çözüm sağlayıcıdır. Amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile müşterilerine sürdürülebilir rekabet avantajı ve yüksek yatırım getiri oranı sağlayacak, ölçeklenebilir ve denetlenebilir iş çözümleri planlamak ve uygulamaktır.

Yaklaşımımız işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak fonksiyonel stratejilerin etkinlikle uygulanabilmesini destekleyecek, sistem yaklaşımının bütünsellik ilkesi çerçevesinde fonksiyonel gereksinimlerden yola çıkılarak belirlenecek en uygun teknolojilerin planlanması, uyarlanması ya da geliştirilmesi, çözümün uygulanması ve gözetimini içermektedir. Bu yaklaşım PKI (AAA) uygulamalarından işletme uygulamalarına, web teknolojilerinden mobil teknolojilere uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Değer önerimiz müşterilerimiz için ölçeklenebilir, denetime açık, zamanında tasarruf sağlayan, IT yatırımlarından maksimum yatırım garantisi sağlayacak, yönetilebilir, verimliliği artırıcı ve operasyonel mükemmelliği sağlayıcı IT çözümleri planlamak ve hayata geçirmektir.

KDG Teknoloji işletmelerin ihtiyaç duyacağı tüm Trust servisleri tek bir noktadan sağlayabilen bir Trust Servis sağlayıcısıdır. PKI teknolojilerinin uygulanması işletme operasyonlarını hızlandırmakta ve güvenli hale getirmekte, maliyetleri azaltmakta, iş süreçlerini iyileştirmekte ve geliştirmekte ve işletmenin rekabet avantajı sağlamasına katkıda bulunmaktadır.

Hizmet alanlarımız:

 • PKI Teknolojileri ve Uygulamaları
  • İmzalama, Doğrulama Servisleri
  • Anahtar Yönetim Servisleri
  • Noterizasyon, Arşiv Servisleri
  • Sertifika Doğrulama Servisleri
  • İş Akışı ve Onaylama Uygulamaları
 • IT Altyapı-Donanım Planlama, Uygulama, Denetleme Hizmetleri
 • Özelleştirilmiş Uygulama Geliştirme Çözümleri
 • Veri Ambarı ve Karar Destek Sistemleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Mobil Uygulamalar

cialis online kamagra jelly viagra bestellen cialis australia levitra australia kamagra oral jelly kamagra australia viagra pas cher viagra générique cialis 20 mg cialis générique cialis prijs cialis kopen viagra prijs viagra voor vrouwen kamagra kopen cialis pris viagra online køb viagra viagra uden recept køb viagra cialis piller viagra kvinder

Katma Değerimiz:

 • Fraud un önüne geçilebilmesi
  • Nihai dokümanlarda değişiklik yapılamaz
  • İmzalama ve onaylama için vekaletname imkanı
  • Yazan ve onaylayanların tespiti ve ayrımı
  • Sertifika Doğrulama Servisleri
  • İnkar edilemezlik ve kanıt teşkil etme
 • Hukuki Gereksinimleri Karşılama
  • Dokümanların hukuki geçerliliğini sağlamak
  • İç ve dış iletişim ve iş süreçlerini güçlendirmek
  • İspatlanabilirlik, denetim ve uyum/uyumluluk
 • Maliyet tasarrufu ve riskin azaltılması
  • Kağıt, posta, kargolama,depolama/arşivleme maliyetlerinin en aza indirgenmesi

Trust Servisler kapsamı:

 • Elektronik Kimlik Servisleri
  • Kimlik doğrulama ‿hem kullanıcı hem işletme
 • İşletme Trust Servisleri
  • Doküman İmzalama ‿PDF, XML vd.
  • Veri, form imzalama
  • Zaman damgası
  • İmza doğrulama –bugün
  • İmza doğrulama ‿gelecekte
  • Uzun dönemli imzalar
  • Dijital hakların yönetimi
  • Dokümanların arşivlenmesi
  • 30 yıl ve üzeri arşivleme

KDG Teknoloji Trust Servisleri: Hesap verilebilir, İspatlanabilir İş Akışları ve Arşiv Servisleri

Some Project Title

Print, Identity

HAKKIMIZDA

KDG Partners; aynı platformda strateji ve yönetim, operasyon ve süreç yönetimi ve bilgi teknolojilerini bir araya omega replica getirmiş olan, işletmeler için sistem yaklaşımının bütünsellik ilkesi çerçevesinde yönetsel ve çoklu-disipliner yaklaşım ile çözümler üreten ve uygulayan bir danışmanlık organizasyonudur.

KDG Partners, girişimcilik ruhu ve yenilikçiğin önderliğinde deneyim, yaratıcılık ve teknolojiyi, etkin ve kalıcı iş çözümleri yaratmaya yönelik en iyi biçimde entegre ederek, müşterilerine sürdürülebilir rekabet avantajı ve yüksek yatırım getirisi sağlayacak katma değerli iş çözümleri geliştirir ve uygular.

KDG Partners, farklı sektörlerde sahip olduğu işortaklıkları ile iş geliştirme sürecinden nihai tüketici değerinin sunumuna kadar tüm süreçlerde sahip olduğu varlık ve yetkinliklerle stratejik tamamlayıcılık ve yaratılacak müşteri değeri göz önüne alınarak konumlanmaktadır.

KDG Partners, müşteri projelerini, konularında yetkin, müşteri odaklı strateji ve uygulamaları özümsemiş profesyonel bir ekiple yürütmektedir.

YAKLAŞIMIMIZ

Yaklaşımımız, kurumsal teşhis, stratejik düşünüm, global perspektif ve lokal uygulamaları içermekte olup, bunun sonucu olarak denetlenebilir, zamanında tasarruf sağlayan ve maksimum yatırım getirisi sağlamaya yönelik stratejileri, iş süreçlerini, uygulamaları, ürün, çözüm ve hizmetleri hayata geçirmeyi kapsamaktadır. Yaklaşımımız aynı zamanda;

 • Şirketin durum tespiti ve getirilecek çözüm ile ortaya çıkabilecek değişime yönelik hassasiyetleri belirlemek,
 • Şirkete uygun müdahale yöntemlerini belirlemek,
 • Etkin stratejinin belirlenmesi amacıyla, özgün müdahale yöntemlerini uygulamaya koymak, bu şekilde kapsamlı bir iletişim stratejisi geliştirmek
 • Değişimi değerlendirmek, değişim sürecinde bilgileşim ve uzun dönemli etkileşimi ölçümlemek,
 • Uygulamalar konusunda sürekli raporlama yaparak gelişmeleri yorumlayıp paylaşmayı da içermektedir.

KDG Partners, çözüm geliştirme çalışmalarının her safhasında destek sağlayarak, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını yürütür, sadece bir teşhis ya da anahtar teslim olabilecek müşteriye özgü stratejik çözümleri geliştirir, uygular ve ölçümler.

Metodolojimiz

Bir işletmenin sürdürülebilir rekabet avantajı, işletmenin pazar odaklı biçimleşmesinden hareketle, değerin anlaşılması, yaratılması, sunumu ve kontrolünü kapsayan bir değer yaratma sürecinin sonucunda ortaya çıkacak olup, çıktısı sürdürülebilir rekabet avantajı olan bir breitling replica rekabet stratejisi işletmenin pazar odaklı biçimleşmelerine göre oluşturulabilecek, değer yaratma sürecinin sonuçlarına göre evrilen pazar odaklı biçimleşmelere göre değişim gösterecektir. İşletmenin rekabet stratejisi, bu bağlamda, yaratılacak değerin ve değere karşılık gelen, pazar yönlülüğünün ve öğrenme yönlülüğünün belirleyici, yenilikçilik ve girişimciliğin etkileyici olduğu ve kaynakların söz konusu bileşenlerin etkileşimlerine göre evrildiği pazar odaklı biçimleşmesinin bir fonksiyonu olacaktır.

İLETİŞİM

Zeytinlik Mah.
Halit Ziya Uşaklıgil Cad.
Atayolu Apt. No:5/12, 34140,
Bakırköy, İstanbul

+90 212 660 8456

+90 212 660 8466